Poliartrita Reumatoida | PDF

Poliartrita reumatoida pdf.

Apariþia unor leziuni viscerale este responsabilã de scurtarea duratei medii de viaþã cu 5 pânã la 10 ani. Poliartrita reumatoidã reprezintã astfel nu numai o im- portantã problemã medicalã ci ºi o problemã socialã, de sãnãtate publicã.

Poliartrita reumatoidã este o maladie autoimunã poliartrita reumatoida pdf þesutului conjunctiv de etio- logie necunoscutã, caracterizatã prin sinovitã erozivã simetricã generând leziuni articulare severe ºi uneori afectare polisistemicã. Majoritatea pacienþilor prezin- tã o evoluþie cronicã poliartrita reumatoida pdf a bolii, care netratatã conduce la distrucþie articu- larã progresivã, deformãri articulare permanente însoþite de deficite motorii ºi o reducere a speranþei de viaþã.

PR reprezintã în lumea civilizatã cea mai frecventã cauzã de handicap motor, potenþial reversibil în cazul unui tratament precoce ºi adecvat. Costurile socio-economice pe care le genereazã boala sunt impresionante, dar studiile de economie sanitarã au demonstrat cã dimensiunea cheltuielilor gene- rate de complicaþiile PR, spitalizare, intervenþii chirurgicale ºi reducerea venitu- rilor prin incapacitate de muncã depãºesc cu mult costurile determinate de con- sultaþiile medicale ºi tratamentul intensiv al cazurilor incipiente, ceea ce subli- niazã eficienþa economicã a profilaxiei ºi tratamentului precoce, faþã de cel tardiv.

Poliartrita reumatoidã recunoaºte o predilecþie pentru sexul feminin, afectând de 3 ori mai des femeile decât bãrbaþii ºi se poate întâlni la orice vârstã, inciden- þa maximã a debutului situându-se între 40 ºi 60 ani. Etiologia bolii este necunoscutã; se considerã cã PR este o maladie polifac- torialã, în producerea cãreia intervin factori genetici cel puþin parþial legaþi de antigenele HLA DR4 ºi DR1imunologici, hormonali, psihologici ºi de mediu.

Ipoteza etiopatogenicã acceptatã în prezent considerã cã la un organism ce pre- zintã o anume predispoziþie geneticã, intervenþia unui factor de mediu cel mai probabil de tip infecþios este capabilã poliartrita reumatoida pdf declanºeze boala, care este apoi autoîntreþinutã prin mecanisme imunitare, în modularea cãrora intervin ºi alþi fac- tori ce aparþin gazdei hormonali, neuropsihici, etc.

Poliartrita reumatoidã este o afecþiune cu douã faþete: un aspect articular ºi un aspect sistemic. La nivel articular PR induce o proliferare a membranei si- noviale, osteoporozã periarticularã ºi eroziuni osteocartilaginoase.

  1. Pentru dureri de umăr o fac
  2. Tratament pentru articulațiile albe de vâsc
  3. Сьюзан отпила глоток чая и промолчала.

Din punct de vedere funcþional sinovita induce o modificare a biomecanicii articulare, alterare care se accentueazã pe mãsura instalãrii distrucþiilor articulare ºi a îngustãrii spaþiului articular, fiind completã în formele severe de PR poliartrita reumatoida pdf care apar anchiloze- le articulare.

Efectele sistemice sunt reprezentate de: nodulii reumatoizi, vasculitã ºi afec- tarea organelor interne, hipotrofie muscularã, osteoporozã ºi caºexie. Articulaþiile afectate sunt dureroase, calde, tumefiate ºi prezintã redoare, sindromul inflamator având un ritm nictemeral caracteristic: semnele locale sunt foarte accentuate dimineaþa la trezire, se atenueazã treptat în cursul zilei, pentru a reapare cãtre searã ºi în cursul nopþii.

lindover dacă articulațiile doare

Afectarea articula- rã este fixã ºi cel mai adesea simetricã. Alte modalitãþi de debut atipice ºi rare sunt reprezentate de: afectarea rizomelicã umeri, coxo-femuralemanifestãri articulare intermitente reumatism palindromicmanifestãri extraarticulare izolate. Diagnosticul PR în faza incipientã poate fi dificil, dar este esenþial pentru apli- carea precoce a terapiei. În caz de dubiu diagnostic se impune adresarea oricã- rei suspiciuni cãtre medicul specialist reumatolog, în vederea confirmãrii pre- zenþei bolii ºi stabilirii planului de tratament.

Poliartrita Reumatoida | PDF

Pentru a facilita ºi a uniformiza diagnosticul, Colegiul American de Reuma- tologie ACR a formulat criterii de clasificare pentru PR revizuite înunanim acceptate pe plan mondial.

Sunt utilizate un numãr de 7 criterii: 1 redoare matinalã: la nivelul ºi în jurul articulaþiilor, cu duratã de minim o orã înainte de momentul ameliorãrii maxime; 2 artritã în cel puþin 3 zone articulare: minim 3 zone articulare prezentând simultan tumefacþie de þesuturi moi sau acumulare de lichid sinovial observatã de medic hipertrofiile osoase izolate nu satisfac acest criteriu. Cele 14 zone articulare posibil afectate sunt: articulaþiile interfalangiene proximale IFPme- tacarpofalangiene MCFradiocubitocarpiene RCCcoate, genunchi, tibiotar- siene TTmetatarsofalangiene MTFdreapta sau stânga; 3 artritã a articulaþiilor mâinilor: cel puþin o zonã articularã tumefiatã con- form definiþiei de la criteriul 2la nivelul RCC, MCF, IFP; 4 artrite simetrice: afectarea simultanã bilateral a aceloraºi arii articulare definite ca la criteriul 2.

trata stomacul și articulațiile

Criteriile trebuie sã fie prezente pe o perioad de minim 6 sãptãmâni. Pentru diagnosticul PR este necesarã prezenþa a minim 4 din cele 7 criterii. Deºi criteriile ACR pot fi folosite pentru diagnosticul marii majoritãþi a cazurilor de PR, valoarea acestora nu trebuie absolutizatã, existând situaþii în care judecata clinicã asupra cazului este cea care primeazã în punerea corectã a diagnosticului de PR.

Clinicianul trebuie sã fie conºtient de riscul de a pune un diagnostic prematur de PR la un pacient care poate avea o sinovitã spontan autolimitativã, dar în ace- laºi timp, pentru a evita instalarea leziunilor articulare ireversibile, diagnosticul de PR va trebui confirmat sau infirmat în maxim 2 luni de la debutul sinovitei.

Încărcat de

Deºi dureri articulare degetul mare după durere facilitat de investigaþiile radiologice ºi de laborator, diagnosticul PR este predominant clinic. Afectarea articularã din PR se caracterizeazã printr-o poliartritã cronicã, simetricã, ce debuteazã adesea la poliartrita reumatoida pdf superioare, dar poate interesa orice articulaþie diartrodialã, inclusiv la nivelul coloanei cervicale.

Dacã la început se remarcã numai modificãri inflamatorii locale, ulterior, prin per- sistenþa sinovitei sau recurenþa episoadelor la nivelul aceleiaºi articulaþii, apar distrucþii osteo-cartilaginoase, leziuni tendinoase, atrofii musculare, cu defor- mãri ºi anchiloze ce compromit definitiv funcþionalitatea articulaþiei interesate.

Manifestãrile extraarticulare poliartrita reumatoida pdf frecvent evoluþia PR, având interes diagnostic ºi prognostic. Ele pot contribui la diagnosticul bolii atunci când apar concomitent cu primele semne articulare de PR situaþie rarã. Cel mai adesea manifestãrile extraarticulare se întâlnesc în cursul unei Poliartrita reumatoida pdf cunoscute ºi severe; pot influenþa prognosticul vital ºi confirmã caracterul sistemic al afecþiunii. Pot interfera cu mobilitatea tendoanelor, se pot ulcera ºi suprainfecta.

tratamentul articulațiilor de ciulin

Se asociazã mai frecvent cu formele seropozitive de boalã ºi din aceastã cauzã cu un prognostic mai nefavorabil. Prezenþa în numãr deo- sebit de mare a nodulilor reumatoizi poartã numele de „nodulozã reumatoidã”.

Bine ați venit la Scribd!

Mai rar, nodulii reumatoizi pot fi localizaþi la nivelul organelor interne seroa- se, plãmân, cord ºi vase, ochi, sistem nervos central.

Vasculita reumatoidã intereseazã arteriolele mici ºi mijlocii, se asociazã cu titruri mari de factor reumatoid ºi determinã leziuni cutanate mergând pânã la necrozã precum ºi manifestãri sistemice importante cu afectãri specifice de organ mononevritã multiplex, arteritã pulmonarã sau coronarianã, etc. Afectarea pulmonarã este de obicei de tip infiltrativ. Apariþia de noduli reuma- toizi la pacienþi cu PR care au fost expuºi la pulberi minerale constituie sindro- mul Caplan. Manifestãrile oculare constau în iritã, irido-ciclitã, scleritã sau mai rar sclero- malacie perforans.

Amiloidoza este o poliartrita reumatoida pdf uzualã a formelor evoluate de PR, cu mani- festãri predominant renale. Osteoporoza: pacienþii cu PR, chiar în afara oricãrui tratament cu corticoste- roizi, prezintã o scãdere evidentã a masei osoase, la apariþia cãreia contribuie un numãr însemnat de factori, ce þin cel puþin în parte de gradul de evolutivitate al afecþiunii. Mai rar este secundar altei boli colagen-vasculare sau este primitiv.

Sindromul Felty este o complicaþie rarã asociind PR, splenomegalie ºi neu- tropenie; se mai pot întâlni ulcere gambiere, scãdere ponderalã ºi infecþii recidi- vante. Explorãrile paraclinice sunt utile în completarea tabloului clinic pentru pre- cizarea diagnosticului pozitiv ºi realizarea celui diferenþial.

Parametrii biologici cel mai bine corelaþi cu evoluþia sinovitei reumatoide sunt proteinele de fazã acutã. Nivelul bazal scãzut, creºterea rapidã ºi timpul scurt de înjumãtãþire al PCR comparativ cu fibrinogenul, care este deter- minantul major al VSHrecomandã PCR ca marker mai adecvat al activitãþii bolii.

hernie vertebrală și dureri articulare

În PR precoce, nivelul PCR este bine corelat cu: l evoluþia leziunilor radiologice; l tumefacþiile articulare; l gradul de pierdere osoasã determinatã prin mãsurãtori DEXA. PCR este consideratã de aceea parametrul biologic cel mai bine corelat cu evoluþia bolii, fiind utilizat atât pentru a prezice progresiunea acesteia, cât ºi pentru a urmãri eficienþa terapiilor administrate.

Se mai pot observa leucocitozã cu formulã leucocitarã normalã ºi trom- bocitozã în special în timpul puseelor evolutive ale bolii. Factorii reumatoizi FR reprezintã autoanticorpi îndreptaþi împotriva frag- mentului Fc al imunoglobulinelor G ºi sunt în mod clasic de tip IgM. Testele de aglutinare Waaler-Rose ºi Latex sunt metodele serologice cele mai rãspândite pentru evidenþierea FR de clasã IgM, singurii aglutinanþi.

Poliartrita reumatoidă: tratamente moderne pentru o afecțiune dificilă

Reacþia Waaler-Rose este o reacþie de aglutinare pasivã ce utilizeazã hematii de oaie sensibilizate acoperite cu ser de iepure antihematii de oaie ce conþine IgG de iepure. Aceste complexe dis- perseazã o razã de luminã coerentã emisã de un laser heliu-neon, dispersia fiind funcþie de concentraþia complexelor din suspensie.

Testul este pozitiv la valori de peste 40 unitãþi RLS. Complementul seric este normal sau cres- cut.

  • (PDF) Poliartrita | Marian Buzoianu - starticket.ro
  • Mobilizarea în apă este mai puţin dureroasă din cauza relaxării mus- culaturii care se produce sub influenţa apei calde şi pierderii greutăţii corpu- lui conform legii lui Arhimede.
  • Gradul de artroză a genunchiului radiomodat
  • Повернувшись к терминалу Хейла, Сьюзан вдруг уловила странный мускусный запах - очень необычный для Третьего узла.
  • С тех пор их отношения развивались с быстротой скольжения по склону горы.
  • Клушар заморгал.