Simptomele durerii de spate

Tratament comun în zonele de coastă. Tratarea alergiei

Conținutul

  Articolul 3 Acoperire geografică 1    Zona în care se aplică prezentul protocol este zona Mării Mediterane, astfel cum este definită la articolul 1 din Convenție.

  tratament comun în zonele de coastă

  Totodată, zona este delimitată de: a limita către mare a zonei costiere, care este limita exterioară a apelor teritoriale ale părților; și b limita către țărm a zonei costiere, care este limita unităților de coastă competente, astfel cum au fost stabilite de către părți. Articolul 4 Rezervarea drepturilor 1    Nicio dispoziție din prezentul protocol sau dintr-un alt act adoptat în baza prezentului protocol nu aduce atingere drepturilor, pretențiilor sau opiniilor juridice actuale sau viitoare ale oricărui stat cu privire la dreptul mării, în special la natura și întinderea zonelor marine, la delimitarea zonelor maritime între statele cu țărmuri opuse sau adiacente, la dreptul și modalitățile de trecere prin strâmtorile utilizate pentru navigația internațională, la dreptul de trecere inofensivă prin apele teritoriale, precum și la natura și întinderea jurisdicției statului de coastă, a statului de pavilion și a statului de port.

  tratament comun în zonele de coastă

  Articolul 6 Principii generale ale managementului integrat al zonelor costiere Atunci când pun în aplicare prezentul protocol, părțile sunt ghidate de următoarele principii ale managementului integrat al zonelor costiere: a Se ține seama în mod special de bogăția biologică și de dinamica și funcționarea naturală a zonei tidale, precum și de tratament comun în zonele de coastă și interdependența părții de mare și a celei de uscat tratament comun în zonele de coastă formează o entitate unică.

  Articolul 7 1    În scopul managementului integrat al zonelor costiere, părțile: a asigură o coordonare instituțională, dacă este cazul prin intermediul unor organisme sau mecanisme adecvate, pentru a evita abordările sectoriale și pentru a le încuraja pe cele globale; b organizează o coordonare adecvată a diverselor autorități competente atât în partea de mare, cât și în cea de uscat a zonelor costiere, în cadrul diferitelor servicii administrative, la nivel național, regional și local; c organizează o coordonare strânsă între autoritățile naționale și organismele regionale și locale în ceea ce privește strategiile, planurile și programele privind zonele costiere, precum și în ceea ce privește diversele autorizări ale unor activități care ar camfor în tratamentul articulațiilor fi decise prin intermediul unor organisme consultative comune sau proceduri decizionale comune.

  Ținând seama de condițiile locale specifice, astfel de criterii includ, inter alia, următoarele: a identificarea și delimitarea spațiilor deschise din afara zonelor protejate în care dezvoltarea urbană și alte activități sunt restricționate sau, dacă este necesar, interzise; b limitarea extinderii liniare a dezvoltării urbane și crearea unor noi infrastructuri de transport de-a lungul coastei; c asigurarea integrării aspectelor ecologice în normele de gospodărire și utilizare a domeniului maritim public; d asigurarea accesului liber al publicului la mare și de-a lungul țărmului; e restricționarea sau, dacă este necesar, interzicerea circulației și a staționării vehiculelor terestre, precum și a circulației și a ancorării navelor maritime în spațiile naturale maritime sau terestre fragile, inclusiv pe plaje și dune.

  tratament comun în zonele de coastă