Contract cu turistul - MISTRAL TOURS & EVENTS SRL

Prețurile pachetelor de tratament comun, Pachete medicale speciale

Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie,bonuri de comandaalt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie. Intermedierea de catre MISTRAL ,care actioneaza ca si agentie de turism intermediara ,conform prevederilor legale in vigoare si contractelor incheiate de catre MISTRAL cu alte agentii de turism organizatoare in aceasta situatie agentia de turism organizatoare alta decat MISTRAL,va fi denumita pe parcursul prezentului contract Agentia sau Organizatorula pachetului de servicii de calatorie constituit de catre Organizator ,inscris in voucher ,bilet de odihna,tratament ,bilet de excursie ,bon de comanda etc.

Drept urmare pentru aceste tipuri de pachete Organizatorul ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor effectuate de catre sau pe seama calatorilor ,in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului. Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie sunt prezentate in oferta,iar aceasta este parte integranta a acestui contract.

Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel: pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenție în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare; pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează: Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de vanzare comunicat de Banca Transilvania in ziua emiterii facturii conform articolului alin.

În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția are obligația de a informa turistul cu cel puțin 24 ore înainte de data începerii călătoriei.

Tratament cu vapori de acid oxalic pentru albine din stupii cu sistem de curgere tip 2

În cazurile prevăzute la pct. În cazul achiziționării unui pachet de servicii turistice având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor.

Pachete medicale speciale

Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului CE nr. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și locația acesteia pe punți o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.

Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate și cantitate.

Agenția este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri: când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului; când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, prețurile pachetelor de tratament comun, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publiceneîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții.

Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor inclusiv chartera pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice; când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

Agenția are obligația să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul e-mail, fax, sms etc.

Agenția parte în contract este obligată să acorde prompt asistență turistului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

prețurile pachetelor de tratament comun

In acest caz, intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata cedentulpersoana careia ii este transferat contractul cesionarul si Agentie debitor cedat urmeaza a se incheia un contract de transfer cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractat si transferat.

Responsabilitatea incheierii contractului de transfer cesiune revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei debitorului cedat. Calatorul care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice prețurile pachetelor de tratament comun la primirea instiintarii privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului prevazute la cap.

IV pct. In cazul in care calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din prezentul punct, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

Contract cu turistul

In cazul in care calatorul decide sa prețurile pachetelor de tratament comun la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.

In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator.

prețurile pachetelor de tratament comun

VI la momentul respectiv si incheierea unui nou contract. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. In cazul in care calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din prezentul contract sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativaAgentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

Motivul pentru marea majoritate a cazurilor de dureri lombare sunt bolile degenerative ale coloanei vertebrale.

Se recomanda calatorilor contactarea Agentiei cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare orar de zbor, loc de imbarcare etc. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora trebuie anuntata in prealabil. In cazul in care un calator angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in bibliografie pentru bolile articulare automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor.

Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat.

Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.

In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice prețurile pachetelor de tratament comun cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

prețurile pachetelor de tratament comun

Pe lânga penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe ex: taxa pentru obtinerea vizelordaca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Organizatorul si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Organizatorul are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la art.

In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rând din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata.

In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decât valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. In situatia in care calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt prețurile pachetelor de tratament comun turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu.

In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de calatorie ulterior. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Organizator prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

Calatorului i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie.

Penalizarile echivalente cu cele indicate la punctul 6. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la Organizatorul la care a achitat serviciile.

In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

prețurile pachetelor de tratament comun

Organizatorul va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Organizatorul nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere.

Contract cu turistul - MISTRAL TOURS & EVENTS SRL

Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Organizatorul. Toate sumele mentionate la pct. Calatorul il informeaza fara intârzieri nejustificate pe Organizator, tinând cont de circumstantele cazului, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in prezentul contract.

prețurile pachetelor de tratament comun

Daca Organizatorul, in conformitate cu primul paragraf litera a sau b din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Organizatorul dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului.

Emil Garleanu nr. A8 sc. Documentele justificative constau, in principal, in: contractul privind pachetul de servicii calatorie sau serviciul de calatorie asociat; fotocopiile documentelor de plata aferente contractului privind pachetele de servicii prețurile pachetelor de tratament comun calatorie sau serviciile de calatorie asociate chitante, ordine de plata etc.

ГЛАВА 83 Беккеровская «веспа», без сомнения, была самым миниатюрным транспортным средством, когда-либо передвигавшимся по шоссе, ведущему в севильский аэропорт. Наибольшая скорость, которую она развивала, достигала 50 миль в час, причем делала это со страшным воем, напоминая скорее циркулярную пилу, а не мотоцикл, и, увы, ей не хватало слишком много лошадиных сил, чтобы взмыть в воздух. В боковое зеркало заднего вида он увидел, как такси выехало на темное шоссе в сотне метров позади него и сразу же стало сокращать дистанцию. Беккер смотрел прямо перед .

Despagubirea aferenta fiecarui contract privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie prețurile pachetelor de tratament comun nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, precum si contravaloarea cheltuielilor de repatriere.

Despagubirea aferenta Politei de asigurare va fi platita: Beneficiarilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cerere de despagubire in termenul mentionat la p.

In cazul in care cuantumul prejudiciilor depaseste, la data producerii evenimentului asigurat, suma asigurata stabilita prin Polita, indiferent de numarul Beneficiarilor, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, fiecarui Beneficiar, proportional cu raportul dintre suma asigurata stabilita prin Polita si totalul cuantumului prejudiciilor Despagubirea se plateste in moneda in care Beneficiarul a achitat contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat.

Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie.